Jobs Bok

“Sprudlande språkcirkus” (SvD)

“Noggrant mejslat mästerverk” (VK)

“Tag och läs” (Aftonbladet)

Att skriva bokenJB

När dammet lagt sig efter En God Man och jag började tänka på nästa roman kändes det ganska självklart för mig att fortsätta berätta om Andreas Falck. Jag gillade figuren och dessutom var det mycket i det material vi tagit bort från En God Man som var för bra för att kastas bort. Samtidigt hade jag en figur från en äldre, opublicerad roman som jag inte helt kunde släppa taget om – en förtvinad ung man som hittar kärlek på ett flygplan som är på väg att föra honom till Los Angeles eller möjligen till självmord. Jag jobbade länge med dem parallellt – den ena hette “nästa bok om Andreas” medan den andra hette “Främlingen” – men ju mer jag skrev på dessa separata berättelser, desto tydligare kändes det att de skulle kunna komplettera varandra. Jag tänkte att de båda männen skulle kunna vara biroller i varandras historier. Jobs Bok blev på så vis en ovanlig text; det är egentligen två romaner i samma bok. Jag var mycket medveten om att de båda männen hade många likheter, så en av utmaningarna var att skilja dem åt genom att ge dem olika språk. En annan utmaning var att försöka krympa två romaner till en hanterbar volym utan att förlora innehållet – om redigeringen av En God Man var en övning i att ta bort överflödstext så var Jobs Bok en övning i att komprimera och reducera. Det sista beslut som togs var att genremarkera boken, jag är nöjd med att vi valde bort etiketten “Spänningsroman”. Jobs Bok är en “R

oman om Brottslingar”..

Resultatet i mina ögon? Jag är nöjd. Om En God Man lever på sin historia, så ligger de främsta kvaliteten i Jobs Bok i språket. Historien är, som en recensent mycket riktigt påpekade “en aning lengräddad” men jag har aldrig skrivit bättre prosa än här.

Boken redigerades av Katarina Ehnmark Lundquist (när hon inte var upptagen med J.K. Rowling…) Originalomslaget gjordes av Jens Magnusson, medan pocketen formgavs av Sofia Scheutz Design

JobsBokPocketMottagningen

Boken kom ut i januari 2013. Efter uppmärksamheten runt En God Man hoppades vi  att Jobs Bok skulle mötas med intresse, och faktum är att i stort sett alla större tidningar anmälde boken på recensionsdagen. Boken blev även recenserad i SR1 Kulturnytt. De flesta uppehöll sig vid språket, medan många skrev om bokens manliga tematik. Meningarna var milt talat delade, men de flesta verkade överens om att Jobs Bok är en text med högt litterärt värde, men att den saknar det bladvändarsug man oftast söker i en bok om brott och straff och antagligen som en följd av detta stannade försäljningssiffrorna relativt lågt. Pocketen släpptes i februari 2014.

 

2017 gav Lind&Co ut ljudboksversionen under titeln Ont Blod, inläst av Fredde Granberg. Den finns på alla strömningssajter.

En handfull recensioner:

Svenska Dagbladet  Aftonbladet  Kulturnytt  Expressen

De flesta recensioner finns numera bakom betalväggar. Här finns de i pdf-format.

Lust att provläsa? Klicka här.